Bytová družstva

Nový zákoník všechna družstva, i když nepodnikají, zařadil pod obchodní korporace. Jeho autoři stanovili lhůtu, do které se družstva musí novým předpisům přizpůsobit, na konec června 2014. Přizpůsobené nebo nové stanovy sestavené dle platné legislativy je zároveň nutné doručit v řádném termínu také do sbírky listin, protože pokud tak družstva neučiní, úprava stanov neproběhla řádně. Bytová družstva, která tak neučiní, vyzve příslušný soud k nápravě a stanoví jim k tomu i příslušný termín. Jestliže by ani poté družstvo nesplnilo své povinnosti stanovené zákonem, soud by takové družstvo zrušil a nařídil by jeho likvidaci.

 

Pomůžeme vám:

  • Zašleme vám stanovy vašeho družstva přepracované pro novou právní úpravu
  • Pracujeme se stanovami, které od vás obdržíme, nebo s těmi, které jsou veřejně dostupné
  • Doplníme do nich ustanovení, která si vyžádáte a usnadní vám do bucoucna sousedské fungování a soužití
  • Současné stanovy nám zašlete na info@pravnigramotnost.cz, nebo si je na základě vaší objednávky získáme ze sbírky listin
  • Poskytneme vám právní garanci souladu nového znění vašich stanov se ZOK
  • Součástí přepracování stanov je i související právní poradenství. Poskytneme vám související informace a odpovědi na vaše dotazy - týká se našich klientů.

Pozor na sankce!

Nové stanovy je potřeba 
v termínu doručit také do sbírky listin. Tomu, kdo změnu nestihne, hrozí stotisícová pokuta, v krajním případě dokonce likvidace. Zbytečně vyčkávat se nevyplatí také proto, že notářů, kteří jsou ke stanovám potřeba, je omezený počet.

Notář musí být u schvalování stanov ze zákona, osvědčuje, že schůze proběhla a že stanovy byly přijaty.

Příprava dalších dokumentů

kalkulace dle zadání od klienta nabízíme výhodné 

cenové balíčky

Základní úprava stanov

již od 12.000 Kč