Blog

Úprava - změna - stanov SVJ nabírá na obrátkách

15.04.2012 18:55
Už jen relativně krátkou dobu mají společenství vlastníků jendotek (SVJ), aby změnila nebo upravila své stanovy dle nového občanského zákoníku (NOZ). Polovina lhůty, kterou stát vymezil pro tuto změnu je pomalu, ale jistě pryč. Zástupci SVJ, kteří až doposud čekali, že proběhne novelizace NOZ,...

 

Diskuze - změny - úpravy - stanov SVJ dle NOZ

 

Změny v SVJ

Datum: 07.07.2016

Vložil: Notářská poradna

Titulek: Re: Kdy musí odejít pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek?

Viz § 249 NOZ:
(1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

Datum: 25.01.2016

Vložil: marcela.j@email.cz

Titulek: převod fondu oprav

V našem bytovém domě je 27 vlastníků a v 9 bytech jsou nájemníci, tyto byty vlastní Bytové družstvo. V polovině roku 2015 jednotliví vlastníci dali výpověď ze správy společných prostor Bytovému družstvu, které dům spravovalo, výpovědní lhůta byla 6 měsíců. 14.12.2015 vzniklo Společenství vlastníků (zápisem do rejstříku a přidělením IČ), jejímž členem se stalo také Bytové družstvo a od roku 2016 přecházíme k novému správci. Bytové družstvo do konce roku 2015 hospodařilo s fondem oprav, který vytvářely všechny jednotky. Tento bývalý správce nám sdělil, že finanční prostředky fondu oprav vypořádá na účty vlastníků a to z důvodu, že výpověď ze správy byla podána ještě před vznikem Společenství. Za 9 bytů, ve kterých jsou nájemníci, si finanční prostředky ponechá a bude s nimi hospodařit. Postupuje Bytové družstvo správně? Pokud další z nájemníků v budoucnu byt odkoupí, vypořádá a zašle Bytové družstvo finanční prostředky fondu oprav novému vlastníkovi nebo Společenství, které už existuje?

Datum: 07.01.2016

Vložil: Liduše

Titulek: Schválení nových stanov

Dobrý den, naše společenství vlastníků funguje již od r. 2001. Nyní budeme schvalovat nové stanovy. Je nutné, aby byl přítomen notář?

Datum: 16.09.2015

Vložil: František H.

Titulek: Placení zdravotního pojištění z odměn členů výboru

Výbor SVJ je odměňován jednorázovou odměnou nepřevyšující 10.000,- na na člena. Z vyplacené částky je srážena daň. Správce však z udené odměny odvádí i zdravotní pojištění, které je placeno z fondu oprav. Podléhá odměna vedle zdanění i odvodu do zdravotního pojištění? V kladném případě z čeho je hrazena?

Datum: 21.07.2015

Vložil: Radana

Titulek: Jaká pravidla jsou v nájemní smlouvě s trvalým pobytem nájemce?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak napsat do nájemní smlouvy, trvalý pobyt nájemce? Dřív jsem ve smlouvě uváděla,že nesmí si zřídit v bytě trvalé bydliště. Jak to mám, teď formulovat podle nového zákoníku a jestli to tam má ,být uvedeno? Děkuji za odpovědˇ.

Záznamy: 16 - 20 ze 94
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek