Ceník služeb

Nechte si zpracovat pro své společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo aktuální dokumenty dle nového občanského zákoníku - bez starostí, komplikací a nejasností. Pracujeme rychle, precizně, naše nabídka je kompletní, jasná, přehledná, žádné nečekané vícenáklady. Navíc za svoji odvednou práci 100 % ručíme! Vše s právní zárukou - tým specializovaných advokátů vede Mgr. Bohdana Hejduková. Ceník pro firmy je k dispozici zde.
Nenašli jste, co potřebujete? Zašlete nám své požadavky, zpracujeme vám kalkualci na míru.
 

Přehled nabízených služeb

Úprava stanov SVJ dle NOZ                            9.600 Kč

Úprava stanov BD dle NOZ                            12.000 Kč

Zpracování stanov SVJ dle NOZ                    12.000 Kč

Zpracování stanov BD dle NOZ                      14.000 Kč

Vypracování úplného znění stanov v souladu s novou právní úpravou /jen tato služba/ po přesném návrhu SVJ     

Zpracování stanov SVJ kompletní servis       14.400 Kč

Obsahuje: vypracování úplného znění stanov u stávajících SVJ v souladu s novou právní úpravou, včetně přípravné fáze spočívající v úvodní konzultační činnosti, následné  konzultaci, návrhu stanov, připomínkování, komunikace se členy SVJ, zapracování připomínek do konečného znění stanov, doporučení zakotvení praktických změn, včetně vypracování pravidel pro rozúčtování plateb, zajištění notáře, včetně přípravy na shromáždění - pozvánka, prezenční listina, plné moci, založení listin do Sbírky listin

Vypracování pravidel pro rozúčtování            6.000,- Kč
Vypracování domovního řádu                         6.000,- Kč
Vypracování vzorových dokumentů                4.800,- Kč

Obsahuje sadu dokumentů: pozvánku, zápis ze shromáždění, prezenční listiny, zápis ze schůze výboru, dokumenty pro hlasování per rollam, plné moci pro zastupování na shromáždění vlastníků - v případě potřeby lze objednat dokumenty i zvlášť

Založení SVJ                                                 16.800- 19.200,- Kč

Obsahuje: kompletní servis - úvodní konzultace, návrh, připomínkování a dopracování úplného znění stanov, domovní řád, pravidla rozúčtování (vše variabilně, dle přání klienta), konzultační činnost příprava ustavujícího shromáždění, kontakt s notářem, apod. + návrh na zápis do rejstříku společenství 
Rejstříkové změny                                         4.800,- Kč

Obsahuje: návrh změn do rejstříku společenství - včetně založení dokumentů do Sbírky listin, včetně kontroly všech dokumentů sloužících jako podklad pro zápis změny 
Konzultační činnostní - jednorázové porady     1.500,- Kč a 2.000,- Kč
Notářské služby - zprostředkujeme                  úhrada přímo u notáře

Vymáhání pohledávek SVJ                           1.500 Kč/případ

Individuální požadavky                                 dle domluvy