Bytová družstva - novinky v NOZ schválené vládou

20.10.2015 14:41

Změny nového Občanského zákoníku schváleny vládou

Dle tiskové zprávy Vlády České republiky ze dne 12.10.2015 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony.


Novinka týkající se bytových družstev:

zrušení požadavku úpravy podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s  právem na uzavření této smlouvy a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu, jakožto obligatorní náležitosti stanov družstva vzniklých před účinností zákona o obchodních korporacích.


Návrh bude nyní projednán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Účinnost novely se navrhuje od 1. 1. 2016.