Bytové družstvo jako obchodní korporace

07.04.2014 15:14

Za výraznou systémovou změnu z hlediska obecných právních forem právnických osob lze označit např. skutečnost, že družstvo je spolu se všemi formami obchodních společností podřazeno pod společný nový pojem „obchodní korporace“.

Každé družstvo je tedy obchodní korporací, ať je jeho předmětem svépomocná činnost nebo podnikání. Základem je, že shodně obchodní společnosti i družstva jsou právnickými osobami korporativního typu ve smyslu NOZ, tedy korporacemi, jak je má na mysli § 210 NOZ; v samotné úpravě družstva se však nově výrazně člení obecná úprava družstva, úprava bytového družstva a úprava sociálního družstva. Zcela nové je, že KorpZ upravuje podstatně výrazněji právní poměry BD a odchylky od obecné úpravy družstev pro BD.