Čekáte na novelu NOZ než začnete pracovat na stanovách?

15.10.2014 15:30

Akutní novela „občana“ je na stole

13.10.2014, Lidové noviny, str. 16, Jaroslav Kramer

Místo stovek paragrafů čeká změna jen dvanáct z nich.
Ministerstvo spravedlnosti vyslyšelo kritiku a připravilo střídmou novelizaci nového občanského zákoníku.
Dle materiálu, který mají LN k dispozici, se dotkne osmi nejproblematičtějších oblastí.

Resort spravedlnosti pod vedenímministryně Heleny Válkové (ANO) změnil strategii a přistoupil na požadavky poslanců i odborníků a minulý týden pustil do světa střídmý návrh změn v novém občanském zákoníku.
„Šlo jen o to, aby novela byla skutečně krátká a nekontroverzní, řešila urgentní a již dostatečně známé problémy. Aby byla co největší pravděpodobnost, že hladce projde legislativním procesem,“ řekl LN první náměstek ministryně Robert Pelikán.
„Je jednoznačně dobře, že se půjde cestou malé novely. Taková novela bude mít širší podporu ve sněmovně,“ avizoval LN předseda ústavně-právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD).
Především minimalismus Osm změn v návrhu aktuálně ministerstvo rozeslalo k diskusi tripartitě. První by mělo zmizet pravidlo, které umožňuje zákonnému zástupci nezletilého mladšího 16 let rozvázat jeho pracovní poměr. To údajně bezdůvodně komplikovalo zaměstnávání osob po dokončení školní docházky.
Dáleministerstvo navrhuje prodloužit dobu omezení svéprávnosti ze tří na pět let. „V dosud stanovené periodě nelze přezkum technicky zvládat, a není to ani potřebné,“ uvádí materiál.
„Vyjasnit by se měly i případy takzvaných patologicko-anatomických pitev, které mají za úkol ověřit lékařské diagnózy, neboť podle některých výkladů, například České lékařské komory, současná právní úprava vedení takových typů pitev může bránit,“ říká Pelikán.
Velké problémy zejména zahraničním společníkům společností působí i požadavky na plné moci ve formě notářské listiny. Namísto ní by například ve věcech obchodních korporací do budoucna stačila plná moc s úředně ověřeným podpisem. Vyjasnit se mají i situace, kdy se jeden z manželů stal v průběhu manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva.
„Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu,“ stanoví návrh s výjimkou bytových družstev. Problémy dle ministerstva vznikaly „všude tam, kde je účast ve společnosti omezena na určité osoby (advokáti, auditoři atd.) nebo kde jeden z manželů vykonává zaměstnání, jež mu účast ve společnosti zakazuje (soudci, politici atd.)“.
Novela reaguje i na mediálně diskutované opakované umisťování dětí do „zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, tedy například Klokánků. I když odborníci shodně tvrdili, že opakování pobytu jde i podle současné úpravy, někteří soudci a úředníci se striktně drželi zákona a děti posílali do ústavů.
„Není to revoluce, ale věci, které působí problémy v praxi anebo bylo zjevně nedůvodné přecházet na novou úpravu,“ tvrdí Jeroným Tejc. Jedním z takových případů bylo vypuštění zákonného předkupního práva spoluvlastníků ke svým podílům.
„Zrušení tohoto zaužívaného institutu praxe nepožadovala a setkává se naopak s nepochopením. Znamená, že třeba v případě spoluvlastněných rodinných domů se do takového domu může nastěhovat zcela cizí člověk, aniž by to mohli ostatní spoluvlastníci ovlivnit,“ avizuje ministerstvo a předkupní právo vrací. Poslední změnou, kterou resort prosazuje, povinnost posledního vlastníka nahradit škodu způsobenou zvířetem či věcí, které opustil - a to dokud si je nepřivlastní jiná osoba. Pocit vítězství i stálá kritika Odborné právnické kruhy tedy slaví malé vítězství. Když na konci léta ministerstvo spravedlnosti pustilo do světa první nástřel změn v novém občanském zákoníku, začali se bývalí zastánci i kritici kodexu bouřit.
Ministryně Válková poslance i odborníky vyslyšela a předkládá řešení pouze pro to, co „hoří“. „Do návrhu byly zařazeny jen věci, na kterých panuje od počátku obecná shoda,“ tvrdí Robert Pelikán.
„Navrhovaná novela je technického charakteru, jeví se jako účelná a potřebná,“ řekl LN předseda advokátní komory Martin Vychopeň. S návrhem souhlasí i šéf notářské komory Martin Foukal.
Jenže ne všichni přístup resortu vítají. „Ministerstvo spravedlnosti selhalo i při svém reparátu. Ačkoli výslovně slíbilo, že přizve k diskusi o navržených změnách občanského zákoníku další odborníky na občanské právo, nestalo se tak,“ řekl LN Filip Melzer, bývalý náměstek ministra Jiřího Pospíšila a jeden z vedoucích legislativců nového kodexu. Podle něj jsou mezi navrženými změnami i takové, o kterých by se mělo více diskutovat.
„Cr`eme de la cr`eme“ Materiál ještě není definitivní. Čeká jej připomínkové řízení, kde se mohou objevit požadavky ostatních resortů na rozšíření, anebo naopak ještě větší zúžení. „To, co jsme vybrali, je skutečně cr`eme de la cr`eme, velmi by mne mrzelo, kdyby z toho cokoliv vypadlo,“ tvrdí Pelikán.
„Vítáme informaci, že ministerstvo přehodnocuje původní záměr,“ řekla LNprvní viceprezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Připomíná ale původní hlasitou kritiku soudců. Ti prý nebudou podporovat koncepční změny anebo zásahy do základních stavebních kamenů rekodifikace. Navzdory tomu ministerstvo plány na širší novelizaci neodložilo. „Nelze přece nesrovnalosti a problémy, které objevíme, jen tak přeskočit a nechat je na jindy,“ řekl LN Robert Pelikán. Podle něho se příprava původního návrhu protahuje proti původnímu harmonogramu a je zřejmé, že jeho cesta legislativnímprocesem nebude úplně hladká.
„Nechtěli jsme, aby se kvůli tomu zdržely nutné změny, u kterých jde doslova o každý den. Proto jsme je z návrhu vydělili a posíláme zvlášť. Tímzároveň získáváme trochu větší časový prostor pro vysvětlení a prodiskutování hlavního návrhu,“ přibližuje Pelikán další postup ministerstva spravedlnosti.