idnes.cz - Napsali dům na dceru, teď je vystěhovali na ubytovnu

02.02.2015 17:09
Pan Lumír před pěti lety utrpěl těžký pracovní úraz. Měl štěstí, přežil. Zaměstnavatel pracovní úraz uznal a nahlásil pojišťovně. A tak se rodina aspoň dočkala finančního odškodnění a rozhodla se, že si splní svůj životní sen a za obdržené peníze koupí dům.

Krásný domeček našli v podhůří Jeseníků, v oblasti, kterou mají rádi. Dům koupili za 970 tisíc a nechali jej na katastru napsat na dceru. Jenže dcera se dostala do finančních problémů, dům skončil v exekuci a nakonec byl prodán v dražbě za třetinovou cenu, za 314 tisíc. Rodiče se proti dražbě odvolali, Krajský soud ale jejich odvolání zamítnul. „Jsme úplně bezradní, máme ještě nějakou šanci se bránit?“ ptají se zoufalí manželé.

Na otázky odpovídá advokát Pavel Nastis.

Asi není zrovna moudré za života napsat svůj majetek, tedy dům, ve kterém žiju, na děti. 
Nelze obecně říci, že by to nebylo moudré. V řadě případů takto lidé postupují a nenastane žádný problém. V tomto případě se bohužel stalo to, že dcera nesplácela své dluhy, skončila v exekuci a připravila tak sebe i rodiče o bydlení.

Je rozhodnutí Krajského soudu o zamítnutí odvolání rodičů v pořádku?
Soud postupoval v souladu s občanským soudním řádem, když odvolání rodičů odmítl, rodiče totiž nejsou účastníkem řízení a nebyli oprávněni odvolání podat. Odvolání sice současně podala také jejich dcera, tímto odvoláním se již soud věcně zabýval, ale neshledal jej důvodným, když nezjistil žádné porušení zákona, v důsledku kterého by odvolání dcery mohl vyhovět.

Připadá mi to nefér. Není firma, která hodlá postihnout dům v exekuci, povinna seznámit s tím i lidi, kteří v domě bydlí?
Věřitel nemá povinnost informovat osoby bydlící v domě dlužníka, že eviduje nějakou neuhrazenou pohledávku. Není ani žádný rozumný důvod, proč by věřitelům měla být taková povinnost zákonem uložena. Naopak bylo povinností dcery své dluhy platit, ale protože tak nečinila, vystavila své rodiče situaci, která nastala.

Měli rodiče nějakou šanci dražbě domu předejít?
Kdyby je dcera o existenci dluhu informovala, mohli rodiče dražbě domu předejít tím, že by dlužnou částku v plné výši, včetně veškerého příslušenství, tedy úroků z prodlení a nákladů soudního a exekučního řízení, uhradili.

Co by se změnilo, pokud by třeba s dcerou sepsali věcné břemeno na dožití?
Pokud by při darování bylo současně zřízeno věcné břemeno dožití, mohlo to rodiče v této situaci ochránit. Rodiče by nadále byli oprávněni nemovitosti užívat v rozsahu sjednaném ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Soud by sice mohl věcné břemeno následně zrušit, ale jedině pokud by toto věcné břemeno bylo zcela nepřiměřené výhodě, která z něj rodičům plyne, a jestliže věcné břemeno výrazně omezuje možnost prodat nemovitost v dražbě.

Je v pořádku, že pokud dluh činí necelých osmdesát tisíc, exekutor prodá dům v několikanásobné hodnotě v dražbě? Není to trochu neúměrné?
Zákon nestanoví žádnou minimální výši dluhu, aby bylo možné provést exekuci prodejem nemovitých věcí. Zákon pouze stanoví, že pokud nelze dlužnou částku vymoci jiným způsobem, například srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky a podobně, pak lze teprve přistoupit k exekuci prodejem nemovitých věcí. Ale upozorňuji, že dlužná částka v tomto případě není jen oněch osmdesát tisíc. K této částce je třeba přičíst příslušenství, které může dlužnou částku podstatně navýšit, třeba i několikanásobně.

Dům byl navíc prodán za třetinovou cenu, než byla cena kupní.
Při dražbě v exekuci se stanoví nejnižší podání, laicky řečeno vyvolávací cena ve výši dvou třetin výsledné ceny stanovené podle výsledků ocenění. Pokud se nepodaří nemovitost v dražbě prodat, konají se opakované dražby a nejnižší podání se postupně snižuje na 50 % výsledné ceny, potom na 40 %, 30 % a při páté dražbě na 25 %. Za méně než 25 % nelze v exekuční dražbě nemovitost prodat.

Původní dluh je necelých osmdesát tisíc. Kdyby to rodiče věděli, určitě by dluh zaplatili, aby o dům nepřišli.
Pravděpodobně se bude jednat o půjčku nebo úvěr. Ale dcera byla při uzavření smlouvy zletilá a rodiče samozřejmě nemají žádnou možnost dozvědět se o dluzích svých dětí, pokud jim to děti neřeknou.

Má tato situace ještě nějaké řešení?
Rodiče nyní moc šancí nemají. Mohli by se pokusit domluvit se s novým majitelem na uzavření nájemní smlouvy nebo na odkupu nemovitosti. Pokud se nedohodnou, nezbývají jim nic jiného, než nemovitosti vyklidit a najít si jiné bydlení. Pokud tak neučiní dobrovolně, budou z nemovitosti vyklizeni exekučně.

Během přípravy článku byli rodiče z domu vystěhováni do ubytovny.

Autor: pro iDNES.cz

Zdroj: http://finance.idnes.cz/dluhy-exekuce-a-drazba-domu-ddq-/viteze.aspx?c=A150128_165028_viteze_sov