Je možné, abyste nebyli členem sdružení vlastníků?

06.03.2014 15:13

Někteří lidé po koupi bytu s překvapením zjišťují, že se tím pádem stávají členy společenství vlastníků jednotek. A zajímají se o to, zda je to nutné a zda z něj případně mohou vystoupit. To však možné není.

Dnes - Právo - Portál o bydlení

Například proto, že majitel bytu se stává i spoluvlastníkem pozemku, na kterém dům stojí, nebo společných prostor. "Vlastníme s manželkou byt a nesouhlasíme s rozhodováním společenství, jeho rozhodnutí jsou nesmyslná, protože ve výboru společenství sedí jen staří lidé. My jsme mladí a nemáme čas na nějaké schůzování. Věci si dovedeme zařídit sami, nepotřebujeme k tomu nějaké společenství. Prý jsem členem společenství ze zákona, je tento nesmysl pravda?"

Přesně tak zněl jeden dotaz, s nímž se majitel bytu obrátil na Sdružení nájemníků. Podle jeho právničky to však není tak jednoduché, jak si představuje. "Vlastníte bytovou jednotku – byt a dále jste spoluvlastníkem podílu na domě, ve kterém se byt nachází a pozemku, na kterém dům stojí. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnické právo ke společným částem domu. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě."

Obdobně se postupuje i u společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek. O jakémkoliv spoluvlastnictví platí, že každý má právo, ale i povinnost rozhodovat o těchto společných věcech a podílet se na jejich správě a údržbě. V zákoně o vlastnictví bytů je tato záležitost řešena tím, že svá práva a povinnosti spojená a vlastnictvím bytové jednotky spoluvlastnického podílu na budově a pozemku (pozemcích) člověk uskutečňuje prostřednictvím společenství vlastníků jednotek. Toto společenství, dle právní úpravy platné do 31. 12 2013, vznikalo ze zákona.

Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.

Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy. Společenství má své stanovy, výbor nebo pověřeného správce. Stanovami a zákonem jsou jasně daná pravidla pro rozhodování ve společenství. Je nutné si uvědomit, že nevlastníte jen váš byt, ale že jste i spoluvlastníkem domu a pozemku a že o společných věcech (např. oprava fasády, střechy, schodiště, atd.) nemůžete rozhodovat sám, bez ohledu na vůli ostatních.

"Pokud jste s činností výboru nespokojen, popřípadě máte odborné znalosti o správě domu, tak je třeba, abyste se do činnosti výboru zapojil, nebo je-li vás nespokojených víc, abyste si zvolili nový výbor: Jak tak učinit, naleznete v zákoně o vlastnictví bytů a ve vašich stanovách. Věřte mi, že mé zkušenosti z poradenské činnosti spíše hovoří pro ty členy výboru společenství, kteří mají odborné znalosti, zkušenosti, jsou ochotni poctivě pracovat a jsou si vědomi mnohdy nelehké práce s lidmi a vůbec nezáleží na tom, zda jsou staří nebo mladí," uzavřela radu právnička.

Autor: Redakce Sreality.cz

Zdroj: Portál o bydlení

zdroj: www.sreality.cz/clanek/je-mozne-abyste-nebyli-clenem-sdruzeni-vlastniku/7850