Je možné rozdělit společenství vlastníků na menší celky?

10.09.2015 10:46

Otázkou rozdělení SVJ na menší celky se zabývá nejedno společenství vlastníků. Z dosavadní praxe však vyplývá, že vlastní rozdělení SVJ možné není, dotazem jsme zjišťovali i u příslušných úředníků na ministerstvu a všechny odpovědi byly zamítavé.