Notářský zápis pro SVJ ano nebo ne?

08.11.2015 10:14

Forma notářského zápisu pro změny stanov SVJ?

Nejasnost v této otázce stále pokračuje. Po rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7. 2015 sp.zn.7 Cmo 79/2015 v němž se soud zaujal stanovisko, že zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov platí jen pro SVJ vzniklá až podle NOZ od 1.1. 2014, rozhodoval o této otázce i Vrchní soud v Olomouci.
Ten ve svém usnesení sp.zn.  8 Cmo 278/2015 z 22. 9. 2015 však zaujal odchylné stanovisko od stanoviska Vrchního soudu v Praze. Vrchní soud v Olomouci tedy naopak v odůvodnění svého usnesení zaujal názor, že při založení SVJ podle NOZ musí mít stanovy SVJ (s výjimkou uvedenou v § 1200 odst. 3 NOZ) formu veřejné listiny.