Novinky pro SVJ

21.02.2014 15:38

V souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva dochází mimo jiné ke zrušení zákona o vlastnictví bytů, ve kterém bylo doposud společenství vlastníků jednotek upraveno. Právní úprava společenství vlastníků jednotek se přesouvá přímo do nového občanského zákoníku (NOZ), jenž zároveň ruší vzorové stanovy. Těmi se dosud řídí právní poměry společenství vlastníků jednotek do doby, než si schválí vlastní stanovy. Společenství pravděpodobně nepříjemně zaskočí povinná forma stanov a jejich změn notářským zápisem, který dosavadní zákon v případě změn nevyžadoval.

Povinné náležitosti stanov

NOZ upravuje minimální náležitosti stanov, které oproti stávajícím povinným náležitostem podstatným způsobem rozšiřuje. V důsledku toho budou prakticky všechna existující společenství vlastníků jednotek povinna své stanovy upravit a doručit je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek.

Povinné náležitosti stanov SVJ jsou ve srovnání se stávající právní úpravou následující:

1. Název společenství vlastníků jednotek, který bude muset vedle označení domu, pro který společenství vzniklo, nově obsahovat i slova „společenství vlastníků“.

2. Sídlo primárně určené v domě, pro který společenství vlastníků jednotek vzniklo, a pouze v případě, že to není možné, na jiném vhodném místě.

3. Členská práva a povinnosti společenství vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování. Popis práv a povinností členů společenství coby povinnou náležitost stanov obsahuje i stávající právní úprava. Popis způsobu jejich uplatňování je však novinkou.

4. Určení orgánů společenství vlastníků jednotek, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení.

5. Určení prvních členů statutárního orgánu. První členové statutárních orgánů tak budou muset být na věčné časy ve stanovách SVJ uváděni, a to i poté, co jejich funkce zanikne.

6. Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí.

7. Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše, placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Povinné zakládání do sbírky listin

Nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který nabude účinnosti dne 1.1.2014 a který se bude vztahovat i na SVJ, stanoví povinnost zakládat stanovy, a po každé změně také jejich platná úplná znění, do sbírky listin příslušného rejstříku společenství vlastníků jednotek.