okolobytu.cz - Neplatiče a dlužníky v SV řešte včas!

03.03.2015 08:03

Obava z nepříjemností v rámci sousedských vztahů, nedůslednost i naše neznalosti. To jsou nejčastější a stále se opakující situace, které mohou ve vztahu k neplatičům mohou rychle dostat do závažných problémů. V případě, že se takových jednotlivců v rámci jednoho domu sejde více, může to být pro SV až likvidační. O střechu nad hlavou pak mohou přijít nejen neplatiči, ale i ostatní členové SV. Přitom stačilo tak málo – postupovat správně.

Neplatiči a dlužníci v bytech

Zálohy na teplo, na vodu, příspěvky na správu domu a do fondu oprav se obvykle pohybují v řádu několika tisíců měsíčně. Pokud se vyskytne jen jeden jediný chronický neplatič, musí SV začít urychleně jednat, nebo počítat s tím, že za něj všichni ostatní zaplatí až několik desítek tisíc ročně.

„Často se setkáváme s tím, že sousedé se doslova ostýchají neplatiče vyzvat k platbě. A co je nejčastějším důvodem? Prý nechtějí kazit vzájemné mezilidské vztahy v domě. Vůbec si při tom neuvědomují, že je jako první narušil právě neplatič, protože přestal hradit povinné platby. A de facto žije na úkor ostatních sousedů," říká Kateřina Procházková z bezplatného poradenského portálu poradnaveritele.cz.

Rozhodně bychom neměli otálet. Do problému se mohou dostat i jednotliví vlastníci bytů, neboť dle §1194 odstavce 2 zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ručí za závazky společenství, a to dle velikosti svého podílu na společných částech.

Aby nebylo pozdě

„V praxi nezřídka narážím na situace, kdy jednotlivá SV otálí s vymáháním tak dlouho, až dotyčný dlužník spadne do exekuce nebo insolvence. Pak už mnoho prostoru na vymáhání pohledávky nezbývá, protože jiní věřitelé jsou jednoduše rychlejší nebo mají přednost," potvrzuje advokátka Bohdana Hejduková z portálu pravnigramotnos­t.cz, který se specializuje na problematiku SV a BD.

V této souvislosti je dobré mít na paměti, že pohledávky se obecně uspokojují v tom pořadí, v jakém bylo zahájeno exekuční řízení.

Jak správně postupovat?

„Ideální je s touto alternativou počítat už při přípravě stanov," říká Bohdana Hejduková a radí konkrétní kroky. „Do stanov je vhodné zakotvit termín splatnosti záloh a příspěvků na správu a údržbu domu. Může se zde i rovnou uvést sankce za pozdní placení jako jsou například poplatky z prodlení, nebo úrok z prodlení a stanovit další postup vůči dlužníkovi.“

V praxi bývá prvním krokem k vymáhání dlužné částky písemná upomínka. Na ní by mělo být uvedeno i číslo účtu, VS, dlužná částka a datum splatnosti. Ideální je předat jednu kopii dlužníkovi a druhou si od něj nechat podepsat, aby bylo zřejmé, že ji četl a byl s ní srozuměn. Případně lze upomínku poslat doporučenou poštou, abyste mohli u soudu posléze dokázat, že dlužník upomínku obdržel. „Jestliže dlužník upomínku nepřevezme, je to jen jeho mínus. Soud k této skutečnosti už nikterak nepřihlíží, pro něj je rozhodující, že si jí převzít mohl a o dluhu by se tak včas dozvěděl," upřesňuje Kateřina Procházková.

Hlavní je jednat rychle, protože v čase narostou dluhy do vysokých částek, čímž reálně klesá jejich vymahatelnost. Je potřeba si uvědomit, že jestliže má dlužník hypotéku, tak jeho byt slouží jako zástava bance pro případ, že jí nebude řádně splácet. Společenství vlastníků a jiní dlužníci tedy přichází na řadu až poté, co jsou uspokojeny závazky vůči bance. Tedy za předpokladu, že z prodeje bytu ještě vůbec něco zůstane.

zdroj: www.okolobytu.cz/clanky/neplatice-a-dluzniky-v-sv-reste-vcas.html