podnikatel.cz - Čas se krátí, komu se ještě vyplatí podřídit se zákonu o obchodních korporacích?

14.10.2015 12:12

Do konce roku 2015 se firmy musí rozhodnout, zda se podřídí zákonu
o obchodních korporacích. Zatímco některým se to vyplatí, pro jiné jde
o zbytečný náklad.

Už jen dva a půl měsíce zbývá starším firmám na to, aby se rozhodly, zda se podřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku. Zatímco větším společnostem se podřízení vyplatí, pro menší jde spíše o zbytečný výdaj.

Čtěte více: Vyplatí se podřídit zákonu o obchodních korporacích? Zeptali jsme se odborníků

Čas pro rozhodnutí brzy vyprší


Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.


Na začátku roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.
Některé novinky přinesly obě normy ihned a u některých měli podnikatelé
čas na rozhodnutí. Jednou z nich je i podřízení se zákonu o obchodních
korporacích jako celku. Jak se uvádí v § 777 zákona o obchodních korporacích,
obchodní korporace se mohou změnou svých společenských smluv podřídit
novému zákonu nejpozději do 2 let ode dne účinnosti zákona, tedy do
konce letošního roku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do
obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě
účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku
v obchodním rejstříku,
píše se v zákoně.

Čtěte také: Praktický průvodce založení společnosti s ručením omezeným

Podřízení se vyplatí větším firmám

Zda se novému zákonu podřídit, či nikoli, se podle odborníků nedá
obecně říci a záleží vždy na dané společnosti. Větší firmy by se nicméně
zákonu o obchodních korporacích podřídit měly, jelikož tím předejdou
mnoha zbytečným komplikacím. Na společnosti, které této možnosti
nevyužijí, resp. na vztahy mezi společností a jejími společníky, se pak
současně vztahuje nový zákon i dřívější obchodní zákoník. V případných
sporech by se muselo vždy pečlivě posoudit, kterým zákonem se určitá
záležitost a situace bude řídit,
vysvětlil advokát Tomáš Chalupa spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz.

Jak dále tvrdí odborníci, nový zákon o obchodních korporacích je
v mnoha oblastech pružnějším a modernějším zákonem, který obsahuje
mnohem méně kogentních ustanovení než obchodní zákoník. Zákon tak
poskytuje společníkům prostor si vnitřní poměry společnosti i její
vztahy vůči sobě upravit dle svého. U obchodního zákoníku se tak vyplatí
zůstat pouze ve specifických případech,
uvedla již dříve Barbora Lekešová z TaylorWessing e'n'w'c Advokáti.

Pro menší firmy jde spíše o zbytečný výdaj

Tím specifickým případem mohou být například malé firmy s jedním
vlastníkem. U nich logicky nehrozí žádné vnitřní rozpory a podřízení se
zákonu o obchodních korporacích by pro ně znamenalo jen vyšší
administrativní a finanční zátěž. Pro naprostou většinu firem nemá
toto ustanovení dle mého praktický dopad a znamená to pouze finanční
výdaj navíc. Osobně se domnívám, že v rámci některé z novelizací zákona
bude toto zrušeno a novému zákonu o obchodních korporacích budou
podřízeny všechny firmy automaticky bez rozdílu,
komentoval serveru Podnikatel.cz Petr Čížek, manažer projektu ZaložFirmu.cz.

Výhodou setrvání u starého obchodního zákoníku zůstává i judikatura,
která se k novým normám teprve vytváří. Společnosti se tak v případě
nepodřízení mohou opřít o ustálené rozhodovací praxe soudů a jistou
předvídatelnost výsledků při uplatňování nároků.


zdroj: www.podnikatel.cz/clanky/cas-se-krati-komu-se-jeste-vyplati-podridit-se-zakonu-o-obchodnich-korporacich/