POZOR! Změny týkající se bytových družstev do 30.6.2014!

20.04.2014 13:00

Právní úprava obchodních společností i bytových družstev je nově přesunuta do zákona o obchodních korporacích (ZOK).

Mezi nejdůležitější patří § 775 a § 777. Z nich vyplývá povinnost přizpůsobit do 30. 6. 2014 své listiny (tzn. stanovy, společenské smlouvy) dle ZOK a doručit je do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem. Pokud tak neučiní, vyzve je k tomu rejstříkový soud a stavoví jim přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty pak soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, obchodní korporaci zruší a nařídí její likvidaci. Bytová družstva jsou upravena v ustanovení §  727 až 757 ZOK.