probyznys.info - Možnost podřídit se zákonu o obchodních korporacích už potrvá jen dva měsíce

22.10.2015 11:58

Na rozhodnutí, zda se firmy zcela podřídí zákonu o obchodních
korporacích, zbývá čas už jen do konce tohoto roku. S přijetím
takzvaného generálního opt-inu váhají především menší společnosti v čele
s jedním společníkem. Pokud zůstanou jen u vysloveně povinných
ustanovení zákona, tak se budou nadále řídit dvojí právní úpravou -
novým zákonem i dřívějším obchodním zákoníkem.

Už jen dva měsíce zbývají společnostem k tomu, aby se rozhodly, zda
zcela podřídí svoje vnitřní poměry zákonu o obchodních korporacích
(ZOK), či nikoliv. Volba mezi těmito dvěma variantami se týká úpravy
práv a povinností společníků vůči společnosti. Čas pro takzvaný
generální opt-in mají firmy do konce letošního roku, poté tato možnost
zanikne. V případě, že ji nevyužijí, se na vztahy mezi společností a
jejími společníky bude vztahovat současně nový zákon i dřívější obchodní
zákoník.

"V případných sporech by se muselo vždy pečlivě posoudit, kterým
zákonem se určitá záležitost a situace bude řídit. S ohledem na časté
konflikty mezi právní úpravou nového zákona a dřívějšího obchodního
zákoníku plné podřízení se novému zákonu zcela jistě posílí právní
jistotu společnosti," říká advokát Tomáš Chalupa.


Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.infoMezi výhody, které podřízení se ZOK jako celku společnostem s ručením
omezeným a akciovým společnostem přináší, patří zejména možnost
vyplácet zálohy na podíly na zisku na základě mezitímní účetní závěrky,
zrušení povinnosti tvořit zákonný rezervní fond, možnost stanovení
různých druhů podílů/akcií a snížení počtu členů představenstva či
dozorčí rady.


Podřídit se zákonu o korporacích se vyplatí, tvrdí advokátní kanceláře - čtěte ZDE


U akciové společnosti se jedná také o možnost přechodu na monistický
systém řízení, účast právnických osob v orgánech společnosti či
rozhodování valné hromady per rollam, tedy prostřednictvím
korespondenčního hlasování.

Další přínos pro firmy je fakt, že se na ně již nebudou vztahovat
například omezení obsažená v § 196a obchodního zákoníku. "Jinými slovy -
společnost, v jejímž čele stojí více než jeden společník, to bude mít
díky přizpůsobení se ZOK daleko jednodušší při provádění jakýchkoliv
změn, při výplatě podílu ze zisku a u řady dalších interních
rozhodnutí," shrnuje Chalupa.

Jestliže společnost přizpůsobila svoji vnitřní dokumentaci
donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích, kterou vložila
aktualizovanou do obchodního rejstříku (termín uplynul již 30. června
2014), a zároveň nerozhodla o  podřízení se ZOK jako celku, pak se bude i
nadále řídit dvojí právní úpravou.

"S rozhodnutím nepřijmout generální opt-in se nejčastěji setkáváme u
menších společností v čele s jedním společníkem. Tyto společnosti
nejenže hledí více na náklady, ale zároveň logicky nepředpokládají žádné
vnitřní rozpory. Z jejich úhlu pohledu by přijetí ZOK znamenalo jen
větší finanční a formální zátěž, protože by musely řadu svých kroků z
důvodu právní jistoty konzultovat s právníky," vysvětluje Kateřina
Procházková, tisková mluvčí portálu pravnigramotnost.cz.


Jednat za vás mohou zaměstnanci i pověřené osoby. Poradíme, jak se nechat zastoupit - čtěte ZDE


Části společností také nevyhovují některé nové postupy, které ZOK
přináší. Jde například o pravidla pro výplatu vypořádacího podílu
společníkovi ve společnosti s ručením omezeným. Zda se opt-in vyplatí,
tak musí zvážit každá firma sama na základě své konkrétní situace.

Pokud se rozhodne novému zákonu podřídit, musí změnit svoji
společenskou smlouvu v případě společnosti s ručením omezeným nebo
stanovy, pokud jde o akciovou společnost. Tato změna přitom vyžaduje s
ohledem na majetkovou strukturu buď schválení společníky, nebo
rozhodnutí valné hromady a následný notářský zápis. Účinnosti nabývá
zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.

Zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti 1. ledna 2014, a
zčásti tak nahradil dosavadní obchodní zákoník. Věnuje se především
úpravě obchodních společností a družstev.Autoři: eie

probyznysinfo.ihned.cz/c1-64769180-moznost-podridit-se-zakonu-o-obchodnich-korporacich-uz-potrva-jen-dva-mesice