Úprava - změna - stanov SVJ nabírá na obrátkách

15.04.2012 18:55

Už jen relativně krátkou dobu mají společenství vlastníků jendotek (SVJ), aby změnila nebo upravila své stanovy dle nového občanského zákoníku (NOZ). Polovina lhůty, kterou stát vymezil pro tuto změnu je pomalu, ale jistě pryč. Zástupci SVJ, kteří až doposud čekali, že proběhne novelizace NOZ, která problematiku SVJ upraví nebo že stát vydá nové vzorové stanovy pro SVJ, pochopili, že čekají marně.

Stanovy SVJ je potřeba upravit do konce roku 2016

Vzhledem k lhůtám, které zákon stanovil, tedy termín úpravy stanov byl určen nejpozději na konec roku 2016, a to včetně založení do příslušného resjtříku, je zapotřebí se zamyslet nad tím, jak a kdy tuto změnu příslušné SVJ provede. V úvahu reálně přichází už jen pár měsíců - tzn. nejčastěji se stanovy mění a především schvalují na jaře a na podzim. Letní období je téměř vyloučené, protože se příslušné SVJ nemůže sejít kompletní kvůli hlasování o stanovách. Vánoce a zimní období zase nahrává lyžařské sezóně a situace je obdobná.

Hlasování per rollam

Další novinkou, kterou téměř všichni naši klienti z řad společenství vlastníků požadují je, abychom do jejich stanov zahrnuli hlasování per rollam. Nový občanský zákoník konečně zakotvil v úpravě bytového spoluvlastnictví možnost korespondenčního hlasování jednotlivými vlastníky jednotek, které se používá pod označením hlasování per rollam. Takovéto hlasování přinese řadě SVJ značnou úlevu, neboť se jedná o hlasování mimo shromáždění. V této souvislosti však lze upozornit, že úprava takovéhoto korespondenčního hlasováni ve stanovách by měla i striktně zakotvit jeho podmínky a realizaci.

 

Potřebujete-li bližší informace, kontaktujte nás na telefonu: 608 905 8016 nebo 277 279 501, využít můžete i mail: info@pravnigramotnost.cz nebo kontaktní formulář.