Rozhodování per rollam, § 652 - družstva

30.12.2014 13:30

Rozhodování per rollam

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

§ 652

(1) Připouští-li stanovy družstva rozhodování per rollam, zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí.

(2) Rozhodování per rollam nelze použít při rozhodování delegátů.