Společné stanovisko svazů bytových družstev k schvalování a změnám stanov v BD a SVJ v r. 2014

30.05.2014 14:44

Vzhledem k různým požadavkům notářů na počet přítomných a potřebný počet hlasů pro schvalování stanov BD a SVJ přijal Svaz českých a moravských bytových družstev společně s Družstevním marketingovým sdružením ČR a Sdružením bytových družstev a společenství vlastnků ČR společné stanovisko k výkladu problematických ustanovení NOZ a ZOK. Toto stanovisko bylo poskytnuto Notářské komoře ČR.

 

Stanovisko ke stažení ZDE