Stanovy SVJ podle nového zákoníku: Kdy a jak je změnit?

18.02.2014 15:30

Dříve byly při tvorbě stanov společenstvím nápomocny vzorové stanovy vydané nařízením vlády. Nová právní úprava nám však již nic takového neposkytuje. Ta společenství vlastníků, která nemají ve svých statutárních orgánech žádné právníky, tedy budou muset vyhledat služby právních kanceláří nebo sdružení společenství vlastníků, pokud jsou členem nějaké takové organizace.

SVJ musí své stanovy přizpůsobit nové právní úpravě do 3 let od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do konce roku 2016. V této lhůtě se musí doručit notářský zápis o změně stanov krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek. V některých případech je však výhodné změnit stanovy již dříve.

Změna názvu společenství

Není žádnou novinkou, že název SVJ má určité povinné náležitosti. Již před rokem 2014 musel kromě označení domu obsahovat slovo "společenství". Od nového roku je zde však nový požadavek na názvy starých i nových SVJ, který musí nyní obsahovat sousloví "společenství vlastníků". Například SVJ s názvem "Společenství vlastníků jednotek Česká 1" splňuje požadavek nové právní úpravy a název měnit nemusí. Kdežto podobně znějící "Společenství Česká 1" nové právní úpravě nevyhovuje a bude se muset přejmenovat. Ke změně názvu je nutná také změna stanov, takže pokud budete stanovy měnit z důvodu přejmenování SVJ, je vhodné rovnou přizpůsobit nové právní úpravě celé stanovy. Změnu názvu je nutné provést nejpozději do konce roku 2015.

Další doporučené změny stanov

Při změně stanov SVJ nemusíte provádět jen nutné úpravy, ale s ohledem na nový občanský zákoník lze úpravou stanov ulehčit také chod společenství vlastníků. Například při hlasování na shromáždění vlastníků již dle nového zákoníku stačí nadpoloviční většina přítomných hlasů, přičemž shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. Mnoho starých stanov však obsahuje hlasovací kvóra upravena přísněji. Pokud tedy třeba plánujete v domě rozsáhlejší stavební úpravy, je vhodné předtím ze stanov vypustit všechna ustanovení, která jejich schvalovací proces oproti zákonné úpravě ztěžují.

Zdroj: www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/263050-stanovy-svj-podle-noveho-zakoniku-kdy-a-jak-je-zmenit/