tn.cz - Kupujete byt nebo dům? Tohle byste měli vědět, abyste nenaletěli

21.02.2015 16:57

Chystáte se koupit dům nebo byt? Ať už budete kupovat přes zprostředkovatele, realitní kancelář nebo sami, je maximálně vhodné věnovat pozornost obsahu smlouvy. Ve smlouvě byste si měli ošetřit podmínky nákupu, abyste se nedočkali nepříjemného překvapení a nemovitost skutečně koupili nebo abyste si společně s nakupovanou nemovitostí například nepřebrali i nějaký dluh prodávajícího. Možností, jak sednout na lep podvodníkovi je mnoho.

Při koupi je třeba počítat s tím, že převod může podléhat dani z nabytí nemovitých věcí. Pokud k převodu dojde do 5 let ode dne kdy je možné nemovitost podle stavebního zákona užívat, je převod od daně osvobozen. Pokud se bude jednat o jiné případy, bude převod dani podléhat. Sazba daně činí 4 %, ale princip jejího výpočtu není zcela jednoduchý. Pro orientaci však je možné vycházet z toho, že pokud bude prodej proveden za tržní cenu, daň z nabytí nemovitosti bude na naprosté většině případů činit 4 % z kupní ceny. Smluvní strany si mohou od ledna 2014 sjednat, že daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující. Není to však podmínkou, záleží na dohodě smluvních stran. I nadále tak lze postupovat způsobem, že daň bude hradit prodávající, jako tomu bylo do konce roku 2013.

 

Podle toho, od koho budete nemovitost kupovat, se bude odvíjet režim DPH. Převod od soukromé osoby – nepodnikatele nebude podléhat DPH. Pokud bude nemovitost pořizována od plátce DPH, ať už fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby developera, bude prodej podléhat DPH. Výše DPH bude závislá na tom, zda nemovitost bude splňovat podmínky pro tzv. sociální bydlení. Prodej nemovitostí splňujících podmínky pro sociální bydlení je zdaňován sazbou 15%, prodej ostatních podléhá sazbě 21%.

 

Bytem splňujícím podmínky pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Do podlahové plochy se započítává i podlahová plocha místností tvořících příslušenství bytu. Rodinný dům splňující podmínky pro sociální bydlení má podlahovou plochu menší než 350 m2. Zde se do podlahové plochy počítá plocha všech místností rodinného domu.

Pokud si kupujete rodinný dům, je poměrně jasné, jaké výdaje vás s jeho užíváním čekají. Kromě nákladů na provoz – energie, to jsou náklady na opravy a údržbu, o jejichž výši alespoň částečně rozhodujete. V případě bytu jsou rovněž jasné náklady na provoz. V případě bytu, který je součástí domu, který spravuje společenství vlastníků jednotek, je však nutné připočítat příspěvek do fondu oprav, jehož výši (alespoň ze začátku) nemáte možnost příliš ovlivnit a jehož výše může významně ovlivnit výši měsíčních výdajů za bydlení.

 

Výši výdajů na provoz nemovitosti je možné odhadnout z energetického průkazu budovy, popř. je i ověřit z údajů od předchozího majitele, pokud vám dá nahlédnout do svých záznamů.

 

Na trhu jsou nabídky i na prodej družstevního bytu. Zde je potřeba opět dbát zvýšené pozornosti, protože o koupi se družstevního bytu se v podstatě nejedná. Prodávající není vlastníkem, má pouze platnou nájemní smlouvu s družstvem, stejně jako každý jiný člen družstva. Prodávající vám tak převádí podíl / členství v družstvu, s nímž je spojeno právo užívat byt (nájemní smlouva). Než takovou koupi budete realizovat, věnujte pozornost podmínkám členství v družstvu a znění nájemní smlouvy.

 

„Ať už budete pořizovat jakoukoliv nemovitost, při koupi byste si měli dát pozor, zda je prodávající skutečným vlastníkem, zda na nemovitosti neváznou žádné dluhy, zda není na její užívání uzavřena nájemní smlouva a zda současný vlastník bytu nedluží na příspěvcích do fondu oprav nebo na energiích. Pozornost věnovaná všem těmto věcem se určitě vyplatí,“ upozorňuje Jitka Jechová z Raiffeisen stavební spořitelny.

zdroj: tn.nova.cz/clanek/kupujete-byt-nebo-dum-tohle-byste-meli-vedet-abyste-nenaleteli.html