Už máte za své SVJ zpracované daně? Termín odevzdání se blíží!

17.03.2015 13:15

V souvislosti s rekodifikací byl novelizován i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s řadou zásadních změn pro společenství vlastníků. Dle původní i nové úpravy platí, že společenství vlastníků je jako právnická osoba poplatníkem daně z příjmů právnických osob [viz § 17 odst. 1 písm. a) ZoDP].

 

Dle úpravy účinné do 31.12.2013 bylo společenství vlastníků § 18 odst. 3 ZoDP zařazeno do kategorie poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, s čímž byly z hlediska zdanění příjmů spojeny určité výhody.

 

Po 1.1.2014 společenství vlastníků v souvislosti s posunem vnímání této právnické osoby blíže obchodním společnostem společenství vlastníků toto své z daňového hlediska zvýhodněné postavení ztrácí.