Vedení SVJ a BD nese za svoji (ne)činnost právní odpovědnost!

09.01.2015 11:35

A zodpovědnosti se nezbavíte ani tehdy, pokud jste různé povinnosti spojené se správou domu složili na bedra správní firmy. Tento obecně oblíbený omyl dodnes v hojném počtu přežívá u spousty členů statutárních orgánů. Je mylné se domnívat, že díky podepsané smlouvě se správní firmou je statutár takzvaně z obliga. Není!

Podceňování smluv a zanedbání kontroly se vymstí

Všeobecně je třeba doporučit, aby SVJ či BD věnovala pečlivou pozornost smluvním ujednáním se správcem, pakliže se členové SVJ či družstva pro správu třetím subjektem rozhodnou.

Zejména je důležité se věnovat ujednáním o právech a povinnostech jednotlivých stran a o sankčních ujednáních za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy. Pečlivá příprava a kontrola smluv je jedna věc, ještě důležitější však je skutečně důsledná a pravidelná kontrola činnosti správní firmy. Zjistí-li se nedostatky, pak je zapotřebí je ihned písemně vytknout a vyzvat firmu k okamžité nápravě. Jen tak se lze odpovědnosti za případnou škodu zprostit. V této souvislosti je nutné také upozornit na pečlivou formulaci Stanov týkající se výkonu správy třetí osobou či obsahových náležitostí uzavřené smlouvy s takovouto osobou.

potřebujete-li právní konzultaci, můžete si objednat termín s paní advokátkou - pište na: info@pravnigramotnost.cz