Výkladové stanovisko č. 5 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 1. 3. 2013

07.03.2014 14:54

Dotčené ustanovení:
§ 1208 písm. g), bod 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“)

Stanovisko: Ustanovení § 1208 písm. g), bod 4 NOZ nepodmiňuje zastavení jednotky jejím vlastníkem nutností získat souhlas shromáždění společenství vlastníků.

Více ZDE