www.jihomoravskenovinky.cz - Budou soudy shovívavé i k bytovým družstvům?

30.06.2014 08:11

Všechna bytová družstva musí nejpozději do 30. června  2014 přizpůsobit svoje stanovy nové právní úpravě platné od 1. ledna  2014. Jestliže tak neučiní, hrozí jim vysoké pokuty a v konečné fázi dokonce i likvidace.

Ilustrační foto
30.červen 2014 - 07:33


Včasné splnění litery zákona však bytovým družstvům komplikuje hned několik problémů, se kterými se musí vypořádat. Pro velká družstva je například téměř nesplnitelná podmínka stoprocentní účasti všech členů bytového družstva při schvalování stanov. A nejen to.

Informace o povinnosti upravit stanovy se k některým bytovým družstvům dostala vesměs až na poslední chvíli a vzápětí v jejich řadách zavládlo zděšení poté, co se členové družstev dozvěděli podmínky, bez kterých změnu stanov nezvládnou.

Schvalování stanov se stoprocentní účastí
Notáři trvají na svém, při schvalování stanov je nutné počítat se 100 % účastí všech členů bytového družstva, včetně obou manželů i v případě společného členství! Zejména velká bytová družstva s počtem členů v řádech desítek či stovek mají velké problémy s § 731 odst. 2 ZOK (Zákona o obchodních korporacích), který vyžaduje souhlas všech členů družstva se změnou stanov. „Kdykoliv hovořím s některým z předsedů bytového družstva a upozorním ho dopředu na tuto povinnost, mám pocit, že v příští minutě omdlí.“ Prozrazuje advokátka Bohdana Hejduková spolupracující s portálem www.pravnigramotnost.cz, který se specializuje na právní poradenství pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

„Praxe je bohužel taková, že v současné době žádný notář neodsvědčí schůzi, která změnu stanov neodhlasuje 100 % členských hlasů.“ Podotýká Hejduková a dodává, že pro řadu družstev to je prakticky nesplnitelný úkol.

Notáře do konce června neseženete
Dalším problémem je absolutní nedostatek notářů v termínu do konce června 2014. Téměř nonstop pracují na rekodifikaci bytových družstev nebo na změnách zakladatelských listin jednotlivých firem a v jejich diáři již není možné využít žádnou skulinu.

„O povinnosti změnit stanovy jsme se, stejně jako řada ostatních družstev, dozvěděli poměrně na poslední chvíli, nicméně jsme je i přesto stihli přepracovat včas. Notáře sháníme už přes měsíc i ve vzdálenějším okolí, ale zatím marně. Obávám se, že stanovy hned tak neschválíme, protože se nám lidé za chvíli rozjedou na dovolené a prvním možným termínem pro uspořádání členské schůze bude konec září.“ Říká předseda menšího bytového družstva z Pardubic, který nechce být jmenován, aby na své družstvo zbytečně neupozornil úřady. A stejně jako dlouhá řada dalších teď doufá, že na ně rejstříkový soud neuhodí, aby mu stanovy předložili náhradním termínu. Neumí si totiž představit, jak by lidem vysvětloval, že nemohou odjet na zaplacenou dovolenou kvůli členské schůzi bytového družstva.

Na novelu zákona raději nečekejte
Především laxnější, ale i menší bytová družstva spoléhají na slibovanou novelu, která má dle zpráv z Ministerstva spravedlnosti přijít zhruba za dva měsíce. Právníci však tento přístup žádnému bytovému družstvu nedoporučují a radí urychleně jednat. „Svým klientům, kteří stanovený termín 30. 6. 2014 vždy doporučuji nechat si připravit stanovy tak, aby odpovídaly nové právní úpravě, domluvit si nejbližší možný termín s notářem a včas svolat členskou schůzi. Obecně se totiž předpokládá, že ani chystaná novela neupustí od vlastní změny stanov. Předpokládá se, že se zmírní kvórum pro schvalování nových stanov a doufejme, že posune nejzazší termín pro splnění této povinnosti. Do doby přijetí novely však platí stávající právní úprava a ta je celkem neúprosná,“ uzavřela Hejduková.

Prezident HKČR Dlouhý chce zmírnění tvrdosti zákona

Ministryně spravedlnosti Helena Válková jednala s prezidentem Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora ČR již v minulých dnech upozornila Ministerstvo spravedlnosti ČR na nebezpečí, které pro podnikatelský sektor vyplývá z požadavku, aby obchodní korporace přizpůsobily své základní dokumenty nové právní úpravě do 30.6.2014. Ministryně Válková uvedla, že si je vědoma obav spojených s tak krátkým termínem a informovala o včerejším jednání s předsedy krajských a vyšších soudů, kde se právě o těchto dopadech nové legislativy hovořilo.

Ministerstvo spravedlnosti ubezpečilo představitele HK ČR, že ve světle těchto jednání nepředpokládá, že by v nejbližších měsících byla rejstříkovými soudy v takových případech využívána možnost uplatnění sankcí vůči obchodním korporacím. Pokud by se tak stalo, HK ČR je připravena využít své komorové sítě k identifikaci případných problémů a Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo pomoc při jejich řešení.
 

zdroj: www.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/byznys/budou-soudy-shovivave-i-k-bytovym-druzstvum/