www.nemovitosti-vykup.cz - Dluhy ve společenství vlastníků bytových jednotek

25.04.2013 20:59

Nemusíte ani provozovat samostatnou výdělečnou činnost, abyste se dostali do pozice věřitele, který má problém s nesplacenými pohledávkami a s neochotou dlužníka situaci řešit. K tomu postačí např. pořízení bytu v domě s více bytovými jednotkami.

Dluhy ve společenství vlastníků bytových jednotek

autor. Jakub Král

Nemusíte ani provozovat samostatnou výdělečnou činnost, abyste se dostali do pozice věřitele, který má problém s nesplacenými pohledávkami a s neochotou dlužníka situaci řešit. K tomu postačí např. pořízení bytu v domě s více bytovými jednotkami.

 

Pojďme si na příkladu právě SVJ ukázat, jak snadno se do takové situace dostanete, a jak ji řešit. Máte-li vlastní bydlení a jste-li členy společenství vlastníků bytových jednotek, pravděpodobně to znáte. Někteří z členů dlouhodobě odmítají platit příspěvky na platby spojené se správou domu, dluh narůstá a správce bezradně krčí rameny. Teprve, když pohledávka naroste na částku přes 100 000 Kč, domluvíte se na angažování advokáta, který se pustí do vymáhání. Existuje i jiná cesta?

 

Nejprve se podívejme na rizika načrtnutého přístupu. Ukolébáni vírou ve splnění slibů dlužníka a znejistěni obavou z výše nákladů účtovaných advokátem, zkoušíte přes SVJ, resp. správcovské firmy, nejprve vymoci pohledávku vlastními silami. Často bez úspěchu. Advokátní kanceláři je předána pohledávka až po jejím znásobení, vždyť přece nebudete nelidsky vymáhat "pouhé" desetitisíce! A důsledek? Skutečný proces vymáhání bude zahájen až mnoho měsíců poté, co problém vznikl. A těch několik měsíců může být rozhodujícím předělem mezi úspěchem a prohrou. Velmi často jsme se rovněž setkali s následujícím scénářem. Majitel svůj byt prakticky od počátku pronajímal a od "svého" nájemníka vybíral nájemné a poplatky v hotovosti. Bohužel peníze za služby a poplatky po nějakém čase přestal předávat dále. V několika případech majitelé byt pořídili na hypotéku, ale časem ji přestali splácet.

 

Tím se nastartoval proces, který velmi záhy končí nuceným prodejem bytu, přičemž z výtěžku dražby se uspokojí prvotně zástavní věřitel - tedy banka. Správcovské firmě (resp. SVJ) zůstanou neuhrazené faktury, neboť bývalý vlastník bytu již zpravidla další majetek nemá, nebo na něj již byly nařízeny další exekuce.

 

Taková situace je velmi nepříjemná pro všechny zúčastněné, nejvíce však pro ostatní poctivé vlastníky bytů v rámci SVJ, kteří musí nutné výdaje na správu domu uhradit nejen za sebe, ale zčásti i za souseda "neplatiče". Podle našich zkušeností počet neplatičů v této oblasti rozhodně narůstá a často se důsledně neřeší. U cca 50% námi evidovaných dlužníků je část dluhu již promlčena (evidujeme dluhy např. i za období 2005) - avšak dluhy nadále narůstají a věřitel nemá příliš mnoho možností, jak zamezit dalšímu nárůstu těchto pohledávek. Dlužníci v této oblasti zůstávají v převážné většině pasivní, bez ohledu na fázi vymáhání, zpravidla nejsou vůbec ochotni komunikovat. Přesto situace není tak bezvýchodná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zásadním předpokladem úspěchu je rychlost. Zde záleží na tom, kdy SVJ přistoupí k aktivnímu řešení problému. Není důvod vyčkávat, než duh naroste do té "správné" výše.

 

S vymáháním je dobré začít ihned. Také desetitisícový dluh se vyplatí vymáhat, a to i soudně. Důslednost v této oblasti má navíc vliv nejen na pravděpodobnost vymožení, ale také značný preventivní účinek na ostatní vlastníky. Avšak klíčovou otázkou zůstává, komu vymáhání pohledávek svěřit (s využitím Žákovský, R. Jak si poradit s nedoplatky a dluhy ve společenství vlastníků jednotek. Komerční příloha Hospodářských novin-Řešení závazků a pohledávek, dne 30. 4. 2013, s. IV.).

zdroj: www.nemovitosti-vykup.cz/clanky/Dluhy-ve-spolecenstvi-vlastniku-bytovych-jednotek.asp