www.okolobytu.cz - Nestihli jste ještě reagovat na NOZ a již jste měli schůzi? Pozor!

20.09.2014 14:39

„Vzhledem k povinnosti uzpůsobit stanovy všech bytových družstev do 30. 6. 2014 nové právní úpravě zůstává otázkou, zda u bytových družstev bez vlastních www stránek a bez včas a řádně zveřejněné pozvánky na webu družstva, jsou tyto změny stanov zcela v souladu se zákonem.“ Upozorňuje na možný střet s výkladem zákona Kateřina Procházková, tisková mluvčí specializovaného portálu pravnigramotnos­t.cz, zaměřeného na problematiku bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Zákon hovoří jasně

Z hlediska bytových družstev je v této oblasti problematický Zákon o obchodních korporacích (zkráceně ZOK), jedná se o zákon číslo 90/2012 Sb. § 636, kde je v prvním odstavci uvedeno, že: „(1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.“

Co tedy bude s bytovým družstvem, které si schválilo v řádném termínu do 30. 6. 2014 nové stanovy, avšak pozvánka na tuto schůzi spolu se všemi náležitostmi nebyla na internetu vůbec zveřejněna? Hrozí riziko, že by závěry schůze mohly být anulovány? Ani tuto možnost není možné zcela vyloučit.

Plné znění článku naleznete v nejbližším vydání e-lettru Pro bytová družstva a SVJ, který bude vycházet již 25.9.

více zde: www.okolobytu.cz/clanky/nestihli-jste-jeste-reagovat-na-noz-a-jiz-jste-meli-schuzi-pozor.html