www.rozhlas.cz - Na přepsání stanov mají bytová družstva poslední dny. Jinak jim hrozí i zrušení

29.06.2014 11:41

Bytovým družstvům končí půlroční lhůta na to, aby přepsala své stanovy. Pokud to nestihnou do konce června, hrozí jim v krajním případě i likvidace. Situaci zkomplikoval nový občanský zákoník a s ním související zákon o obchodních korporacích. Ministerstvo spravedlnosti proto plánuje úpravy.

Na stolech členů bytových družstev, kteří dávají dohromady nové stanovy, se v posledních týdnech hromadí stohy papírů a různá potvrzení. 

V dokumentu, podle kterého fungují, musí například rozhodnout, jestli umožní lidem dát si družstevní podíl do zástavy. Kvůli krátké lhůtě to ale zřejmě všichni nestihnou. To je i případ bytového družstva z Prahy 5. 

„Mám velkou obavu, že se v první polovině července nepodaří svolat členskou schůzi ve sto procentech. Je tam právě podmínka stoprocentní účasti členů,“ uvádí předsedkyně představenstva Kateřina Hřídelová. Družstvo už je navíc v likvidaci, byty se převedly do vlastnictví. 

„V přechodných ustanoveních nemáte žádnou úpravu pro obchodní společnosti, které jsou v přechodovém stadiu, jako jsme právě my. Neplatí tam pro nás vůbec žádná výjimka, ani jiný režim, musíme se chovat jako standardní obchodní společnosti, tj. podřídit stávající stanovy nové právní úpravě,“ vysvětluje Hřídelová. 

AudioStáhnout

Na končící lhůtu pro změnu stanov se zaměřila reportérka Petra Benešová

Družstva řeší nejen nedostatek času, ale také nedostatek notářů. 

„Polovina bytových družstev to vůbec nestihne hlavě z toho důvodu, že notáři jsou maximálně vytíženi. První volné notářské termíny jsou na měsíc září, říjen,“ říká advokátka Bohdana Hejduková z portálu pravnigramotnost.cz. 

Pokud družstva povinnost nesplní, tedy nezmění stanovy a nezaloží je do sbírky listin, může je soud v krajním případě i zrušit. Případná likvidace by měla dopad i na samotné obyvatele domu. 

„Zaprvé bude docházet k tomu, že majetková práva získá někdo úplně jiný, kdo už zdaleka nebude dodržovat to, že družstvo má nějaká pravidla – solidaritu, vyrovnávací podíly, další předpisy a tak dále. Najednou nebudou platit stanovy, ale jiné předpisy, neboli správa majetku někoho cizího,“ upozorňuje předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba. 

Likvidace družstva je krajním řešením

Podle Filipa Melzera z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nechala družstva změny stanov na poslední chvíli. O povinnosti věděla déle než půl roku dopředu. 

AudioStáhnout

Změny stanov bytových družstev přiblížil Filip Melzer z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

„Lhůta není půl roku, jak se často říká, ale v podstatě téměř dva a půl roku. Občanský zákoník, respektive zákon o obchodních korporacích, byl přijat na začátku roku 2012. V něm se říká, že do půl roku od jeho nabytí účinnosti je zapotřebí přizpůsobení stanov nové právní úpravě,“ upozorňuje Melzer. 

Pokud družstvo lhůtu nedodrží, bude podle něj vyzváno rejstříkovým soudem, aby tuto změnu uskutečnilo. Soud také uloží přiměřenou lhůtu, dokdy své stanovy musí změnit. 

„Soudci, když budou ukládat přiměřenou lhůtu, budou zohledňovat, že v poslední době jsou notáři zavaleni prací. Nebudou to tedy lhůty v řádech dnů. Pokud by družstvo neučinilo nápravu, tak by došlo k jeho zrušení,“ vysvětluje možný postup Filip Melzer s tím, že jde o krajní situaci. 

Podle předsedy Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků Františka Lebla je likvidace kvůli novým stanovám nesmyslná. Pro všechny společnosti to prý znamená jen vysoké náklady a zbytečné formality. 

Ministerstvo spravedlnosti proto doufá, že soudy budou tolerantní. Úřad také plánuje úpravy. Například u povinnosti mít stoprocentní souhlas družstevníků se změnou stanov. 

„V rámci urgentní novely pochopitelně odstraníme požadavek na jednomyslný souhlas,“ dodává náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. 

Změny úřad představí v září. Bytových družstev je v Česku téměř deset tisíc a hospodaří s více než půl milionem bytů.

zdroj: www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/na-prepsani-stanov-maji-bytova-druzstva-posledni-dny-jinak-jim-hrozi-i-zruseni--1368350