Změna nebo úprava stanov SVJ

19.08.2015 13:50
Na změnu nebo úpravu stanov SVJ již nezbývá mnoho času! Do konce roku 2015 je ntuné úvést do souladu s novou právní úpravou název společenství vlastníků a nejpozději do konce roku 2016 pak musí mít každé SVJ změněné stanovy!

Máte-li dotaz, pište na: info@pravnigramotnost.cz nebo volejte na: 608 905 816

 

www.pravnigramotnost.cz