Otázky a odpovědi

Nemáme sídlo společenství vlastníků jednotek ve svém domě, je to problém?

Ano, podle Nového občanského zákoníku to problém je. POZOR! Sídlo společenství vlastníků jednotek musí být v domě, pro které společenství vzniklo! Je pravdou, že dosavadní praxe byla i taková, že řada společenství vlastníků jednotek mělo sídlo jinde, to se však NOZ mění.

Kdy vznikne nové společenství vlastníků jednotek?

Podle nového občanského zákoníku (NOZ) bude společensví vlastníků jednotek vznikat až dnem zápisu do veřejného rejstříku, kterému bude předcházet proces založení společenství vlastníků jednotek. Povinná bude existence společenství vlastníků jednotek v domě s nejméně pěti jednotkami, které jsou ve vlastnictví alespoň tří různých vlastníků.

Je možné založit společenství vlastníků jednotek dobrovolně? Proč?

Možná se zdá tento dotaz nesmyslný, nicméně odpověď zní ano bude to možné. Je k tomu zapotřebí souhlas všech vlastníků jednotek a společenství vlastníků poté lze založit  i v domech, které mají méně než pět jednotek.

Proč?

Protože právní poměry spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek se budou v domě bez společenství vlastníků řídit obecnými ustanoveními o spoluvlastnictví a  jejich pravidla jsou přitom přísnější, než je správa domu a pozemku společenstvím vlastníků jednotek. V tomto seměru je nejproblematičtějším bodem ustanovení o spoluvlastnictví za dluhy související se správou společných prostor v plném rozsahu tak, jako by byl povinný sám. V případě existence společenství vlastníků jednotek se naopak uplatňuje dělená odpovědnost, kdy vlastníci jednotek ručí za dluhy společenství „pouze“ v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

Jak na založení nového společenství vlastníků jednotek.

Založení a vznik společenství vlastníků jednotek bude podléhat dvoufázovému procesu.

1/ K jeho založení bude zapotřebí zakladatelské právní jednání vlastníků jednotek = schválení stanov. Ke schválení stanov bude zapotřebí souhlas vlastníků všech jednotek, přičemž stanovy budou muset být sepsány formou notářského zápisu. Ten bude nově vyžadován i při každé změně stanov, což je zcela jistě nemilá novinka, která řadu schůzí shromáždění prodraží o výdaje notáři.

2/ Samotný vznik společenství vlastníků jednotek bude vázán až na zápis do veřejného rejstříku obdobně, jako je tomu dnes u obchodních společností.

Máme blokovaný zápis nového majitele bytu do katastru nemovitostí - proč?

Velmi pravděpodobně jste nenechali společenství vlastníků jednotek zapsat do rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo jste dokonce vůbec nezaložili splečenství vlastníků jednotek, ač vám to zákon v domě s pěti jednotkami a čtyřmi různými vlastníky ukládá.

Teprve zápisem do rejstříku společenství vlastníků jednotek dojde ke vzniku SVJ. Bez doložení vzniku SVJ (typicky předložením výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek) katastrální úřad nezapíše vlastnické právo k převáděné jednotce. Výjimkou bude pouze nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem. Jedinou možností, jak uvolnit blokaci, je naplnit zákon. Za tímto účelek nás můžete kontaktovat na uvedeném e-mailu nebo telefonicky.

 


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyúčtování a zálohy SVJ

Předpis č. 67/2013 Sb.Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

01.01.2014 15:20
Aktuální verze SbCR-2013c031z0067 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů...