Společenství vlastníků jednotek

Od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost Nový občanský zákoník a tím dochází i ke zrušení zákona o vlastnictví bytů, ve kterém bylo doposud společenství vlastníků jednotek upraveno. Právní úprava společenství vlastníků jednotek se přesouvá přímo do Nového občanského zákoníku (NOZ), jenž zároveň ruší vzorové stanovy. Těmi se dosud řídí právní poměry společenství vlastníků jednotek do doby, než si schválí vlastní stanovy.

POZOR! S novými vzorovými stanovami přitom nová právní úprava nepočítá.

 

Náš tým se dlouhodobě specializuje na širokou právní problematiku společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, která je v současné době velmi aktuální především díky Novému občanskému zákoníku (platnost od 1. 1. 2014).

Pomůžeme vám upravit stanovy dle NOZ:

  • Zašleme vám stanovy vašeho družstva přepracované pro novou právní úpravu
  • Pracujeme se stanovami, které od vás obdržíme, nebo s těmi, které jsou veřejně dostupné
  • Doplníme do nich ustanovení, která si vyžádáte a usnadní vám do bucoucna sousedské fungování a soužití
  • Současné stanovy nám zašlete na  info@pravnigramotnost.cz, nebo si je na základě vaší objednávky získáme ze sbírky listin
  • Poskytneme vám právní garanci souladu nového znění vašich stanov s platnou legislativou
  • Součástí přepracování stanov je i související právní poradenství. Poskytneme vám související informace a odpovědi na vaše dotazy - týká se našich klientů.

Změny od 1. 1. 2014

Dochází ke zrušení zákona o vlastnictví bytů, ve kterém bylo doposud společenství vlastníků jednotek upraveno, ruší se vzorové stanovy a s novými vzorovými stanovami nová právní úprava nepočítá.

Stanovy společenství vlastníků (SVJ)

Každé společensví vlastníků jednotek si musí nechat vypracovat stanovy dle nové právní úpravy a uložit je do příslušného rejstříku.

Název

společenství vlastníků jednotek bude muset nově ze zákona obsahovat slova „společenství vlastníků“. Jednotlivá SVJ musí název doplnit a změnu zapsat do příslušného rejstříku. Pro uzpůsobení názvu jim NOZ stanoví lhůtu do 4. 1. 2016.

Hlasování

SVJ se uvolňuje kvorum při hlasování, umožňjue se hlasování tzv. per rollam, které klade dost přesné nároky na formální stránku věci - přípravu listiny, přesnou formulaci rozhodnutí, zajištění podpisů, apod. Další změny u SVJ se týkají zákona o službách a nových pravidlech o rozúčtování.

Příprava dalších dokumentů

individuální kalkulace dle zadání od klienta nabízíme výhodné 

cenové balíčky

využijte náš poptávkový formulář, nebo nám napište na info@pravnigramotnost.cz